ROMANA        ENGLISH        ITALIANO         ESPANOL         DEUTSCH         FRANCAIS         PORTUGUESE         RUSSIAN  

 

APLICA�II - Feng shui pentru gr�din�

    Filosofia feng shui spune c� toate lucrurile din jurul nostru posed� o energie vital�, care circul� �n interiorul spa�iului �n care tr�im �i care ne influen�eaz� via�a.
Cum plantele au un puternic c�mp energetic �i ele se subordoneaz� celor cinci elemente �i influen�eaz� corespunz�tor elementul c�ruia �i apar�in, starea de bine a celor din jur. C�nd cump�r�m plante este bine s� ne ascult�m intui�ia �i s� alegem pur �i simplu plantele care ne plac. Doar a�a vom ob�ine echilibrul de care avem nevoie.

�n ceea ce prive�te Yin �i Yang, simbolul taoist al universului redat prin dou� lacrimi asem�n�toare prinse �ntr-un cerc, acesta reprezint� dou� contraste care nu ar putea exista niciodat� unul f�r� cel�lalt, filosofia oriental� accept� faptul c� noaptea, �ntunericul, femeia nu ar putea exista f�r� zi, lumin�, b�rbat - cele dou� for�e / energii, sunt complementare.

Gr�dinile amenajate dup� principiile Feng Shui s�nt mai aproape ca aspect de gr�dinile engleze�ti care nu necesit� �ngrijiri deosebite sau de cele cu pietre, dec�t de gr�dinile europene formale, supra�nc�rcate �i artificiale, caracterizate prin elemente mai pu�in naturale cum ar fi col�urile foarte ascu�ite, unghiurile �i liniile drepte.
C�nd �ncepe�i amenajarea gr�dinii, nu uita�i de cele trei concepte principale ale feng shui:
1. curgerea energiei (formele ondulate, curbe s�nt benefice, pe c�nd liniile drepte s�nt negative)
2. echilibrul dintre yin (�ntuneric, moale, pasiv) �i Yang (lumin�, tare, activ)
3. rela�iile pozitive sau distructive dintre cele cinci elemente din feng shui: lemn, foc, p�m�nt, metal �i ap�.

Plantele Yang

Plantele pot avea efecte variate, �n func�ie de forma lor general�, de forma frunzelor �i florilor �i de culoarea lor. Plantele cu frunze ascu�ite, de exemplu, cum este crinul p�cii - Spathiphyllum - este mai degrab� yang �i ajut� la mi�carea mai rapid� a energiei chi. Plantele cu �epi, cum s�nt cactu�ii, atrag energia focului, pe c�nd cele t�r�toare, ca Selaginella, produc energia p�m�ntului; plantele cu frunze mici, rotunde, atrag energia metalului, iar plantele at�rn�toare, cum este iedera, atrag energia apei. O plant� tipic� yang este Dracaena marginata, care poate fi plasat� �n col�ul camerei pentru a stimuta energia chi; ea combin� dou� elemente, lemnul �i focul, prin forma sa dreapt� �i frunzele lungi, cu v�rfuri ascu�ite.

Plante yin

- planta Monstera deliciosa este considerata a fi yin �i este deci o specie perfect� pentru zonele c�rora trebuie s� li se restaureze calmul �i pacea, mai ales cele din sud, sud-est �i nord-est.
- planta p�ianjen, Chlorophytum comosum, este ideal� pentru zonele din nord.

Flori care sporesc energia chi

�n func�ie de culoarea �i forma lor, florile vor m�ri cantitatea de energie chi �n anumite zone particulare.
o Laleaua - poart� energia metalului; lalelele ro�ii creeaz� o atmosfer� romantic�, iar cele roz aduc pl�cere.
o Iris - este asociat cu vitalitatea, pasiunea �i energia liber�.
o Floarea soarelui - are energia focului �i o deosebit de mare putere de a stabiliza energiile.
o Garoafa - cele roz �i ro�ii m�resc gradul de romantism �i pl�cere, pe c�nd cele albe dau demnitate �i serenitate.
o Anemona - este asociat� cu energia metalului; cele ro�ii, a�ezate �ntr-o baie orientat� spre sud, ajut� la men�inerea energiei chi.
o Narcisa - cele albe aduc lini�te dac� s�nt plasate �nspre nord, demnitate �nspre nord-vest �i motiva�ie �i voin�� �nspre nord-est.
o Mimosa - cu abunden�a de flori mici, asem�n�toare mingiilor, mimosa cre�te energia chi, dac� planta este plasat� �n centrul casei.
o Crinul - florile, care au v�rfurile orientate �n jos dau un sentiment de stabilitate �i pot fi folosite pentru a aduce lini�te �ntr-o zon� mult prea agitat� a casei.
o Trandafirii - cei ro�ii cresc energia chi �n ceea ce prive�te romantismul �i personalitatea, mai ales dac� s�nt plasa�i �n partea de vest a casei.


Ghid feng shui pentru gr�din�

o NORD: creativitate, dezvoltare personal�, idei noi, inspira�ie, carier�, muzic�, art�. Folosi�i elemente de ap�. Loc bun pentru: iaz, piscin�, jacuzzi, magazie pentru instrumente de gr�din�rit din metal. Forme: ondulate, curbe. Evita�i: elemente din piatr�, lut, p�m�nt.
o NORD-EST: cunoa�tere, �n�elepciune, medita�ie/lectur�, dezvoltare interioar�, spiritual� �i intelectual�, natur�. Folosi�i elemente de p�m�nt. Loc bun pentru: b�nci de piatr�, amenajarea unei gr�dini cu pietre, depozitarea echipamentului pentru repara�ii, amplasarea de bolovani sau pietre, statui, c�r�mid�, orice obiect f�cut din p�m�nt. Forme: suprafe�e joase �i plate. Evita�i: plantele �i copacii.
o EST: via�a nou�, plante noi, rena�tere �i �ntinerire, armonie, s�n�tate, via�� de familie, nutri�ie, �ns�n�to�ire. Folosi�i elemente de lemn. Loc bun pentru: plantarea pomilor fructiferi �i nu numai, a plantelor medicinale, amenajarea unor spa�ii de joac�, saun�, efectuarea de exerci�ii tai chi. Forme: coloane, cilindrice. Evita�i: accesorii, unelte �i mobilier de gr�din� din metal, flori albe.
o SUD-EST: bog��ie, abunden��, posesii materiale, comunicare. Folosi�i: elemente de lemn. Loc bun pentru: cultivarea plantelor �i a florilor sau cre�terea pe�tilor. Forme: cilindrice, st�lpi, coloane sau colonade. Evita�i: accesorii, unelte �i mobilier de gr�din� din metal, flori albe
o SUD: oportunit��i, vise, aspira�ii, premii, faim�, recunoa�tere, realiz�ri, fericire, longevitate, festivit�ti. Folosi�i elemente de foc. Loc bun pentru: gr�tar, foc, arderea frunzelor uscate, plantarea pomilor �i a florilor. Forme: ascu�ite, triunghiulare. Evita�i: elementele de ap� cum ar fi iazurile, cascadele sau f�nt�nile.
o SUD-VEST: c�s�torie, iubire, maternitate, dragoste, rela�ii, parteneriat. Folosi�i elemente de p�m�nt. Loc bun pentru: amenajarea unui loc de luat cina, terenuri de sport. Forme: suprafe�e joase, plate. Evita�i: mobilierul de lemn pentru terase, chio�curile de gr�din�, gardurile �i por�ile, culoarea verde.
o VEST: copii, creativitate, recolt�, socializare �i distrac�ie. Folosi�i elemente de metal. Loc bun pentru: amenajarea unui spa�iu de recreere, bar, locul de joac� al copiilor, loc bun pentru odihn�, convalescen��, plaj�. Forme: cercuri �i arce de cerc. Evita�i: gr�tare de barbeque, piramide, flori ro�ii.
o NORD-VEST: comer�, interese din afara casei, c�l�torii interna�ionale, paternitate, mentori �i binef�c�tori, oameni care ajut�, suporteri. Folosi�i elemente din metal. Loc bun pentru: statuete ale unor zeit��i, �ngeri, heruvimi, animale, �iraguri cu clopo�ei. Forme: cercuri �i arcuri de cerc. Evita�i: gr�tare de barbeque, piramide, flori ro�ii.

 Link-uri Recomandate

  

 

Home | About Teodor Vasile | What is Feng Shui | Courses | Photo | Forum | Contact
Powered By STAR SOFT DESIGN (C) CopyRight 2006 SC WICCA THEODORES COMPANIE DE CONSULTANTA SRL